Wednesday, March 14, 2012

“TƏSSƏVVÜR EDİN Kİ, BİZ BURADA YOXUQ…” / IMAGINE WE ARE NOT HERE
Müəllif / Author of the idea CHINGIZ
Tamaşaçıların iştirakını nəzərdə tutan interaktiv layihə. / Interactive project supposed to be involving audience participating

Coordinated by BRK and supported by ARi and MiM / Sərgi Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının dəstəyi ilə Birləşmiş Rəssamlar Klubu tərəfindən təşkil edilib.

Təsvir
Bir anlıq təsəvvür edin ki, biz burada yoxuq! Bu dünya bizsiz necə görünərdi? Günəş kimin üçün doğardı, öz mülayim şüaları ilə kimi isidərdi? Leysan yağışlardan və qarın yağmasından kim zövq almış olardı? Möhtəşəm şəlalələr və aşib-daşan çaylar kimi heyran qoyardı?

Əgər biz burada olmasaydıq! Kim məscidlərə, kilsələrə və sinaqoqlara ibadətə gedərdi? Onda Pərvərdigar əlçatmayan arzuları kimin üçün gerçəkləşdirərdi?

Təsəvvür edin ki, biz burada yoxuq! Onda sevgililər kimi gözləyərdi, kimin haqqında düşünərdi? Kimə öz sevgimizi və güllərimizi bağışlayardıq?

Polislər yollarda kimi saxlayardı, süründürməçi kargüzarlar kimləri süründürərdi?

Təsəvvür edək ki, biz burada yoxuq! Kim bayramları bizim əvəzimizə qeyd edərdi? Onda bizim analar bayram şəkərbularını, paxlavalarını və şor qoğallarını kimin üçün bişirərdi? Bizim valideynlərimizin, sevgililərimizin, uşaqlarımızın qeydinə kim qalıb onların gələcəyi haqqında düşünərdi?

Description
Imagine for a moment that we are not here….
How then whole the world would look like without us? Who for then sunrise would happen and would warm up with its tender beam? Who would have a pleasure watching pouring rain and cottony snow fall? Who would amaze gorgeous waterfalls and full-flowing River?
If we would not be here! Who would then go to synagogues, churches and mosques for pray? Who for the Lord would make real all cherished dreams?
Imagine that we are not here! Who would wait for the lovers and who would they think about? Who we would give for all flowers and our love?
Who would then stop policemen on the road, who would then mock at all functioners-bureaucrats?
Imagine that we are not here! Who would then celebrate all holidays instead of us? Who for then our mother would bake holiday shekerbura, pakhlava and shor gogal? And who would then care about our parents, wives, children and their future?

Please leave write your point of view.

Technical description of the project
Anyone who whishes to participate in this project can pass registration by simply sending YES to the e-mail address: artchingiz@yahoo.com

To participate in the project it is not necessary to be an artist and there are no age restrictions too. Each participant should bring to the gallery for duration of three days one set of own dress on hanger and one pair of shoes. The dress should be selected so, that when it is installed it should look like its real owner but without him (her).

During the opening there going to be special space on the wall for writings the ideas concerning the topic of the project. Afterwards it is planned to make round table for discussing the main idea of the project. Manifesto is going to be written on the base of the conclusion of the project.

No comments:

Post a Comment