Friday, September 7, 2012

Karl Karnerin və Linda Samaraweerovanın /Avstriya/ "Greenwax On" perfomansı.Karl Karnerin və Linda Samaraweerovanın /Avstriya/ "Greenwax On" perfomansı.
Kurator Sabina Şixlinskaya /Azərbaycan/
"Greenwax On" perfomansının təqdimatı, "Black Sea Calling" - Art Rezidensiyaların mübadiləsi layihəsi çərçivəsində Avstriyanın Qratsa şəhərinin «Rotor» Müasir İncəsənət Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Avstriyanın Avropa və Beynəlxalq İşlər üzrə Federal Nazirliyinin Mədəni Siyasət Departamentinin və Birləşmiş Rəssamlar Klubunun /Azərbaycan/ birgə əməkdaşlığı ilə keçirilir.

----------------------

Performance by Karl Karner & Linda Samaraweerova /Avstriya/
Curated by Sabina Shikhlinskaya /Azerbaijan/
In connection to project “Black Sea Calling” - Art Residencies Exchange, organized by < rotor > association for contemporary art Graz in collaboration with the Department for Cultural Politics of the Austrian Federal Ministry for European and International Affairs, in a partnership with United Artists’ Club /Azerbaijan/

----------------------

Перфоманс “Greenwax On” - Карл Карнер и Линда Самаравирова /Австрия/
Куратор – Сабина Шихлинская /Азербайджан/
Презентация первоманса “Greenwax On” проводится в рамках проекта "Black Sea Calling" - обмена Арт Резиденциями, организованного Ассоциацией современного искусства города Граца (Австрия), в сотрудничестве с Департаментом по Культурной политике австрийского федерального министерства по европейским и международным делам и в партнерстве с Объединенным Клубом Художников / Азербайджан /

No comments:

Post a Comment